Informaciona tabla sa svetlom 99.3058-1

Dodatna informacija

Dimenzije :

550x420x1300H

Materijal:

oglasna tabla -furnirani mahagoni
čelično postolje
led lampa sa pokretnim vratom i usemenim svetlom