Informacioni panel se ugrađuje ispred hotelske sobe. Ima direktnu vezu sa dva uredjaja u sobi. Povezan je sa panelom na kome gost moze obavestiti sobaricu da pospremi sobu ili da ne ulazi i sa energetskim prekidačem za odlaganje kartice u sobi tako da sobarica zna da li je gost u sobi.

Šifra proizvoda: 120 Kategorija:
Kontaktirajte nas za cenu i dostupnost

Dodatna informacija

Napajanje:

AC 220 – 230V

Ostalo:

Mogučnost štampanja loga hotela na panelu

Radna temperatura:

-15 do 60 stepeni